12 juni 2012

Publicatie juni-raming op 14 juni om 13.00 uur

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert aanstaande donderdag de juni-raming 2012. Daarin zijn opgenomen de ramingen voor 2012 en 2013, de Economische Verkenning tot en met 2017 en de doorrekening van het Begrotingsakkoord 2013.

De juni-raming 2012 wordt donderdag 14 juni om 13.00 uur op de website van het CPB gepubliceerd (www.cpb.nl).

Er is geen persconferentie. Vanzelfsprekend is het CPB wel beschikbaar voor technische (telefonische) toelichting.