February 23, 2010

CPB publiceert op 16 maart naast het Centraal Economisch Plan een middellangetermijnverkenning tot en met 2015 en een actuele berekening van de houdbaarheidsopgave

In het licht van de recente politieke ontwikkelingen heeft het CPB besloten op 16 maart in aanvulling op het Centraal Economisch Plan (CEP) enkele andere prognoses te publiceren.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.