23 februari 2010

CPB publiceert op 16 maart naast het Centraal Economisch Plan een middellangetermijnverkenning tot en met 2015 en een actuele berekening van de houdbaarheidsopgave

In het licht van de recente politieke ontwikkelingen heeft het CPB besloten op 16 maart in aanvulling op het Centraal Economisch Plan (CEP) enkele andere prognoses te publiceren.

Het gaat om een middellangetermijnverkenning voor de periode 2011-2015 (inclusief een scenario voor de ontwikkeling van de overheidsfinanciën, zorguitgaven en koopkracht) en een actuele berekening van de houdbaarheidsopgave in het kader van de vergrijzingssommen. Deze publicaties stonden beide gepland voor mei en worden nu (in verkorte vorm) al op 16 maart gepubliceerd. De prognoses kunnen dienen als input voor ambtelijke werkgroepen en/of de opstelling van verkiezingsprogramma's.

Tijdens de persconferentie in Nieuwspoort op 16 maart as. zal het CPB ingaan op zowel de kortetermijnraming tot en met 2011 (CEP), als op de middellange en langetermijnvooruitzichten. Over de praktische aspecten van de persconferentie volgt nader bericht.