September 16, 2009

CPB-analyse van vijf tegenbegrotingen

Op verzoek van (in alfabetische volgorde) D66, GroenLinks, PVV, SP en VVD heeft het Centraal Planbureau een analyse gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van de tegenbegrotingen die deze oppositiepartijen indienen bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Marcel Lever
Dick Morks