February 26, 2010

Analyse verkiezingsprogramma's door CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) biedt aan om de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen te analyseren. De analyse op het terrein van milieu gebeurt in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.