26 februari 2010

Analyse verkiezingsprogramma's door CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) biedt aan om de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen te analyseren. De analyse op het terrein van milieu gebeurt in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Vanwege de vervroeging van de verkiezingen is hiervoor weinig tijd beschikbaar. De analyse concentreert zich daarom op hoofdlijnen. De uitkomsten van de analyse worden gepresenteerd op donderdag 20 mei 2010.