May 12, 2006

De structurele groei van het arbeidsaanbod op middellange termijn

De structurele groei van het arbeidsaanbod in de periode 2008-2011 bedraagt naar verwachting ruim 150 000 personen. In vergelijking met voorgaande perioden is deze groei beduidend lager, wat voor het belangrijkste deel kan worden verklaard uit de vergrijzende bevolking.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Daniel van Vuuren

Read more about