March 6, 2002

Economie, energie en milieu; een verkenning tot 2010

CPB en RIVM: Verschuiving naar diensteneconomie gunstig voor milieudruk..., maar realisatie doelen klimaat- en verzuringsbeleid blijft onzeker

Press release
Het aandeel van de dienstensector in de totale productie zal in de periode tot 2010 verder toenemen, terwijl de aandelen van de landbouw en de industrie dalen. Voor de milieudruk is dit gunstig omdat betrekkelijk 'schone' activiteiten aan belang winnen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.