September 21, 1999

Macro Economic Outlook 2000

Macro Economische Verkenning 2000

Press release

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Spokesmen

Dick Morks Read more

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De Macro Economische Verkenning (MEV) wordt jaarlijks in september gepubliceerd.

Contacts

Edwin van de Haar Read more
Dick Morks Read more

Read more about