September 21, 1999

Macro Economic Outlook 2000

Macro Economische Verkenning 2000

Press release
Groeivertraging minder scherp en hogere arbeidsparticipatie nodig

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De Macro Economische Verkenning (MEV) wordt jaarlijks in september gepubliceerd.

Contacts

Edwin van de Haar
Dick Morks

Read more about