Search results

There are 2 search results.
September 25, 2020

Beleidsvarianten met Saffier II.1

Publication (in Dutch only)

In dit CPB Achtergronddocument laten we de macro-economische effecten op middellange termijn zien van negen beleidsimpulsen. Hierdoor krijgen lezers inzicht in de werking van het model Saffier II.1 waarmee het CPB de macro-economische effecten op middellange termijn van dit soort impulsen berekent.

April 21, 2020

Kansrijk belastingbeleid

Publication (in Dutch only)

CPB brengt effecten van mogelijke belastingmaatregelen in kaart.