Search results

There are 2 search results.
August 15, 2017

Prijselasticiteit van het woningaanbod

De aanbodelasticiteit van de Nederlandse woningmarkt empirisch geanalyseerd.

July 15, 2016

Afschaffing doorsneesystematiek: mogelijke transitiepaden

Deze notitie schetst mogelijke transitiepaden voor afschaffing van de doorsneesystematiek binnen de huidige uitkeringsovereenkomst.