Search results

There are 26 search results.
April 10, 2014

Presentatie 'Assainissement budgétaire aux Pays-Bas'

Dit is de presentatie die door Wim Suyker gebruikt tijdens het seminar overheidsfinanciën, internationale sessie, bij de Rekenkamer in Parijs, 7 april 2014.

March 19, 2014

De beleidsmatige lastenontwikkeling in Nederland 1998-2013

In dit CPB Achtergronddocument geven we weer in hoeverre de collectieve lasten (belastingen en sociale premies) in de jaren 1998-2013 door beleidsmaatregelen zijn gewijzigd.

No title
March 18, 2014

Vermogensschokken en consumptie in Nederland

Dit document laat zien hoe het vermogen van huishoudens zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waarom dit invloed heeft op de consumptie.

No title
March 12, 2014

Bouwstenen voor een moderne btw

Het btw-regime in Nederland kan beter. De vrijstellingen en het verlaagde tarief veroorzaken economische verstoringen en welvaartsverliezen.

February 24, 2014

Measuring too-big-to-fail funding advantages from small banks’ CDS spreads

Large banks derive a funding advantage from being too-big-to-fail, while small banks do not.

No title
January 10, 2014

Government spending shocks, sovereign risk and the exchange rate regime

We analyse the effects of fiscal expansions using a New Keynesian model and find that the reverse holds in the presence of sovereign default risk.

No title