Search results

There are 176 search results for *.
September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied
March 28, 2012

Second opinion KBA Zeetoegang IJmond

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second opinion KBA Zeetoegang IJmond
March 13, 2012

Rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse
February 10, 2012

Second Opinion op de MKBA ZuidasDok

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second Opinion op de MKBA ZuidasDok
November 21, 2011

Second opinion bij ‘Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van De Olympische Spelen en Paralympische Spelen 2028 in Nederland’

Publication (in Dutch only)

This document is in Dutch, there is no English translation.

August 31, 2011

Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)
June 27, 2011

De btw in kosten-batenanalyses

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for De btw in kosten-batenanalyses
June 24, 2011

A cost-effectiveness analysis to prepare the „Afsluitdijk‟ for the future

Publication

This CPB Book (only in Dutch), a cost-effectiveness analysis, describes the pros and cons of six alternatives for preparing the „Afsluitdijk‟ to meet minimal functional requirements up to the year 2100.

Image for A cost-effectiveness analysis to prepare the „Afsluitdijk‟ for the future
June 8, 2011

Second opinion bij: Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second opinion bij:  Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw