Search results

There are 341 search results.
December 24, 2018

CPB World Trade Monitor October 2018

Figure

The CPB World Trade Monitor shows that the volume of world trade increased 1.1% in October, having decreased 1.1% in September (unchanged from initial estimate).

December 20, 2018

Arbeidsparticipatie

Publication (in Dutch only)

In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van ouderen laat een sterke toename zien. Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. En de participatie van jonge mannen daalt. In deze publicatie analyseren we deze patronen naar geslacht en leeftijd en onderzoeken we de mate waarin opleiding, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling daarbij een rol spelen. Ook verkennen we mogelijke verklaringen voor deze patronen en de vraag in hoeverre het om structurele of conjuncturele ontwikkelingen gaat.

December 20, 2018

Ouderen en vrouwen werken aanzienlijk meer

Pressrelease (in Dutch only)

Ouderen zijn in de afgelopen twintig jaar spectaculair meer gaan werken. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus, ongeacht migratieachtergrond en huishoudsamenstelling. Vooral in de leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar is het hard gegaan. Twintig jaar geleden werkte nog ongeveer 20 procent van de mannen in deze leeftijdscategorie, nu is dit opgelopen tot rond de 65 procent. Hierbij heeft beleid waarschijnlijk een rol gespeeld – zoals het afschaffen van de VUT- en prepensioenregelingen – maar ook de stijging van de opleidingsniveaus en van de (gezonde) levensverwachting. De arbeidsparticipatie van ouderen kan nog verder groeien, onder meer omdat opeenvolgende generaties steeds hoger opgeleid zijn. Het sterk stijgende opleidingsniveau gaat ook samen met langer doorstuderen. Daardoor daalt de participatie van jongeren. Vooral jongeren tot 25 jaar volgen steeds vaker onderwijs en zijn minder vaak actief op de arbeidsmarkt. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Arbeidsparticipatie’.

December 19, 2018

Release date next CPB World Trade Monitor

Event

The release of the next monthly CPB World Trade Monitor is scheduled tentatively for 24 December 2018, 15:00 hours.

December 19, 2018

Digitalisering Research and Development (R&D)

Ankeiler (in Dutch only)

Digitalisering vraagt om modernisering innovatiebeleid.

December 19, 2018

Forecast December 2018, figures

Figure

For next year, a continued robust Dutch economic growth of 2.2% is projected. However, looking at growth percentages of 2.9% in 2017 and 2.6% in 2018, economic growth is past its peak and levelling off.

December 19, 2018

Forecast December 2018

Forecast

Economy is running well, peak is over; International risks remain large.

Image for Forecast December 2018
December 19, 2018

CPB: Economy doing well, but past its peak

Pressrelease

For next year, a continued robust Dutch economic growth of 2.2% is projected. However, looking at growth percentages of 2.9% in 2017 and 2.6% in 2018, economic growth is past its peak and levelling off.

December 19, 2018

Fan Charts December 2018

Page

The figures present fan charts around the December 2018 point forecasts for GDP growth, HICP inflation, unemployment and general government financial balance.

December 18, 2018

Productiviteitsgroei Nederlandse overheid 2012-2015; Twee methoden vergeleken

Publication (in Dutch only)

Een goede meting van de productiviteitsontwikkeling van de overheid is van belang voor beleidsmakers, onderzoekers en Nederlandse burgers. De productiviteitsgroei bepaalt immers mede de omvang van de Nederlandse economie. Verder helpt een goede meting bij het bepalen of belastinggeld goed wordt besteed en welke maatregelen de productiviteit bij de overheid kunnen stimuleren. Ten slotte wordt de productiviteitsontwikkeling gebruikt bij de bepaling van overheidsbudgetten.