Search results

There are 322 search results.
December 24, 2018

CPB World Trade Monitor October 2018

Figure

The CPB World Trade Monitor shows that the volume of world trade increased 1.1% in October, having decreased 1.1% in September (unchanged from initial estimate).

December 20, 2018

Arbeidsparticipatie

Publication (in Dutch only)

In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van ouderen laat een sterke toename zien. Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. En de participatie van jonge mannen daalt. In deze publicatie analyseren we deze patronen naar geslacht en leeftijd en onderzoeken we de mate waarin opleiding, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling daarbij een rol spelen. Ook verkennen we mogelijke verklaringen voor deze patronen en de vraag in hoeverre het om structurele of conjuncturele ontwikkelingen gaat.

December 19, 2018

Release date next CPB World Trade Monitor

Event

The release of the next monthly CPB World Trade Monitor is scheduled tentatively for 24 December 2018, 15:00 hours.

December 19, 2018

Digitalisering Research and Development (R&D)

Ankeiler (in Dutch only)

Digitalisering vraagt om modernisering innovatiebeleid.

December 19, 2018

Forecast December 2018, figures

Figure

For next year, a continued robust Dutch economic growth of 2.2% is projected. However, looking at growth percentages of 2.9% in 2017 and 2.6% in 2018, economic growth is past its peak and levelling off.

December 19, 2018

Forecast December 2018

Forecast

Economy is running well, peak is over; International risks remain large.

Image for Forecast December 2018
December 19, 2018

Fan Charts December 2018

Page

The figures present fan charts around the December 2018 point forecasts for GDP growth, HICP inflation, unemployment and general government financial balance.

December 18, 2018

Productiviteitsgroei Nederlandse overheid 2012-2015; Twee methoden vergeleken

Publication (in Dutch only)

Een goede meting van de productiviteitsontwikkeling van de overheid is van belang voor beleidsmakers, onderzoekers en Nederlandse burgers. De productiviteitsgroei bepaalt immers mede de omvang van de Nederlandse economie. Verder helpt een goede meting bij het bepalen of belastinggeld goed wordt besteed en welke maatregelen de productiviteit bij de overheid kunnen stimuleren. Ten slotte wordt de productiviteitsontwikkeling gebruikt bij de bepaling van overheidsbudgetten.

December 17, 2018

CPB Historical Collection

Ankeiler

Contains old publications by CPB that have been published since 1946, but are not available from CPB's website: www.cpb.nl.

December 13, 2018

Event