May 26, 2020

The information value of energy labels: Evidence from the Dutch residential housing market

Do energy labels contain extra information that buyers cannot observe themselves? Which labeling scheme is more effective: a voluntary or a mandatory one? In this paper we examine the information value of voluntary and mandatory energy labels using administrative data on all transactions in the Dutch residential housing market.

Employing a combination of hedonic price models, matching and a sharp Regression Discontinuity Design (RDD), we show that voluntary labels introduced in the period 2008-2014 contain limited information value. The information value of mandatory labels that are adopted since 2015 is less clear-cut. We observe that better-labeled dwellings were transacted with significant price premiums before obtaining labels. This implies that at least part of the premiums cannot be attributed to mandatory labels.

De informatiewaarde van de verplichte labels die sinds 2015 op de woningmarkt gebruikt worden is minder eenduidig vast te stellen. Dit komt door het ontbreken van informatie over de energie-index van de woning, die werd gebruikt om voor 2015 de indeling in de labels A-F te bepalen. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat woningen met groene labels al voor het verkrijgen van dat label met aanzienlijke prijspremies werden verhandeld. Dit betekent dat ten minste een deel van de premies niet kan worden toegeschreven aan de verplichte labels.

Alhoewel er beperkte informatiewaarde in de (vrijwillige) labels zit, geldt dat alleen voor de verkoopprijs. In hoeverre het label invloed heeft op het investeringsgedrag van de kopers, en daarmee ook informatiewaarde heeft, is niet onderzocht. Het is denkbaar dat kopers met de label informatie sneller en steviger aan het isoleren slaan. Vervolgonderzoek kan worden verricht om de informatiewaarde in brede zin te begrijpen.

Authors

Lu Zhang
Lennart Stangenberg (RUG)
Sjors van Wickeren (EUR)