November 22, 2011

Met beleid te werk

Het CPB doorgelicht

Press release
Een externe commissie onder voorzitterschap van prof. A.F.P. Bakker, onderdirecteur van De Nederlandsche Bank, heeft een beleidsgeoriënteerde toetsing op het werk van het Centraal Planbureau (CPB) uitgevoerd.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

 

Contacts

Foto Dick Morks
Dick Morks +31 6 51681611 Lees meer