Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Met beleid te werk

Visitatierapport, 22 november 2011

Begin 2001 heeft het Centraal Planbureau (CPB) aan een representatieve groep beleidsmakers en onafhankelijke deskundigen gevraagd een oordeel uit te brengen over zijn functioneren.

De nadruk moest hierbij liggen op het beleidsgeoriƫnteerde werk van het CPB. Dit oordeel zou een aanvulling vormen op het eerdere werk van een wetenschappelijk georiƫnteerde visitatiecommissie uit 1997 en tevens vooruitlopen op de volgende visitatieronde, die gepland staat voor 2002-2003. Het verzoek voor de evaluatie vloeit voort uit de strategie van het CPB, die erop gericht is om de kwaliteit van zijn analyses en prognoses op een hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

 

Deel deze pagina