22 november 2011

Met beleid te werk

Een externe commissie onder voorzitterschap van prof. A.F.P. Bakker, onderdirecteur van De Nederlandsche Bank, heeft een beleidsgeoriënteerde toetsing op het werk van het Centraal Planbureau (CPB) uitgevoerd.

De nadruk moest hierbij liggen op het beleidsgeoriënteerde werk van het CPB. Dit oordeel zou een aanvulling vormen op het eerdere werk van een wetenschappelijk georiënteerde visitatiecommissie uit 1997 en tevens vooruitlopen op de volgende visitatieronde, die gepland staat voor 2002-2003. Het verzoek voor de evaluatie vloeit voort uit de strategie van het CPB, die erop gericht is om de kwaliteit van zijn analyses en prognoses op een hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

 

Downloads

Engels, Pdf, 104 KB

Contactpersonen

Dick Morks +31 6 51681611 Lees verder