January 11, 2012

Werkplan 2012 Centraal Planbureau

In dit werkplan laat het Centraal Planbureau (CPB) zien welk onderzoek er voor 2012 op de rol staat en wordt er kort teruggeblikt op het vorig jaar. Het werkplan vervult een centrale rol in het transparant maken van de werkzaamheden van het bureau.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.