11 januari 2012

Werkplan 2012 Centraal Planbureau

In dit werkplan laat het Centraal Planbureau (CPB) zien welk onderzoek er voor 2012 op de rol staat en wordt er kort teruggeblikt op het vorig jaar. Het werkplan vervult een centrale rol in het transparant maken van de werkzaamheden van het bureau.

Het werkplan vervult een centrale rol in het transparant maken van de werkzaamheden van het bureau. Intern heeft het een disciplinerende werking en extern draagt het bij aan het verwachtingmanagement van zowel direct belanghebbenden als belangstellenden op grotere afstand. Daarbij legt het CPB in dit werkplan beknopte inhoudelijke verantwoording af. Aangezien het CPB organisatorisch een onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) worden in dit werkplan geen financiële en/of administratieve gegevens opgenomen. Dergelijke zaken verlopen via het ministerie.

Downloads