January 25, 2017

Werkplan 2017 Centraal Planbureau

Het werkplan speelt een centrale rol voor het CPB in de context van de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het is door de directeur van het CPB vastgesteld, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijke afstemming is geweest met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. Daaraan voorafgaand zijn de plannen breed geconsulteerd bij andere belanghebbenden, met name de verschillende departementen. Aangezien het CPB organisatorisch een onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing, deze verlopen via het ministerie.

Contacts

Foto Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more