25 januari 2017

Werkplan 2017

Dit is het Werkplan 2017 van het Centraal Planbureau (CPB). Het bevat de belangrijkste plannen van het CPB voor het komende jaar, waarbij het zwaartepunt ligt op de belangrijkste publicaties. In de terugblik op 2016 zijn dit jaar ook kerncijfers opgenomen die als infographic worden gepresenteerd.

Het werkplan speelt een centrale rol voor het CPB in de context van de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het is door de directeur van het CPB vastgesteld, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijke afstemming is geweest met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. Daaraan voorafgaand zijn de plannen breed geconsulteerd bij andere belanghebbenden, met name de verschillende departementen. Aangezien het CPB organisatorisch een onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing, deze verlopen via het ministerie.

Downloads

Werkplan 2017
Pdf, 352.4 KB