Search results

There are 25 search results for *.
May 21, 2014

Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur

Publication (in Dutch only)

Lessen op basis van de vervangingsopgaven rondom het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen.

Image for Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur
January 14, 2014

Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied

Publication (in Dutch only)

Veiligheid meeste dijken IJsselmeergebied afdoende, de meeste dijkringen hoeven de komende decennia niet te worden versterkt.

Image for Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied
December 18, 2013

Second opinion Voorverkenning kosten en baten Deltaprogramma Zoetwater en aanbevelingen voor vervolganalyse

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Second opinion Voorverkenning kosten en baten Deltaprogramma Zoetwater en aanbevelingen voor vervolganalyse
June 19, 2013

Aanvullende berekeningen voor het winterpeilbeheer van het IJsselmeer

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

Image for Aanvullende berekeningen voor het winterpeilbeheer van het IJsselmeer
September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied (achtergronddocument)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied
March 13, 2012

Rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse
February 10, 2012

Second Opinion op de MKBA ZuidasDok

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second Opinion op de MKBA ZuidasDok
August 31, 2011

Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)