Search results

There are 258 search results for *.
December 4, 2015

The effects of higher teacher pay on teacher retention

Publication

This paper investigates the effects of higher teacher pay for secondary school teachers on their teacher retention decision and enrollment in additional schooling.

Image for The effects of higher teacher pay on teacher retention
October 27, 2015

A macroeconomic analysis of the returns to public R&D investments

Publication

This paper analyses the economic returns to public R&D investments in 22 OECD countries.

Image for A macroeconomic analysis of the returns to public R&D investments
October 27, 2015

Een macro-economische analyse van het rendement op publieke kennisinvesteringen

Publication (in Dutch only)

De minister van OCW heeft het CPB verzocht om een onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en economische groei, op basis van een macro-economische analyse.

Image for Een macro-economische analyse van het rendement op publieke kennisinvesteringen
September 24, 2015

Stay rates of foreign PhD graduates in the Netherlands

Publication

The effects of foreign PhD graduates on the Dutch economy as a whole and on public finances in particular depends on whether and for how long foreigners stay in the country after receiving their PhD degree from a Dutch university.

Image for Stay rates of foreign PhD graduates in the Netherlands
September 3, 2015

Prikkels mbo aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Publication (in Dutch only)

De ministeries van OCW, SZW en EZ onderzoeken de mogelijkheid om instellingen die middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verzorgen financieel te belonen op basis van de arbeidsmarktaansluiting van afgestudeerden.

June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Publication (in Dutch only)

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

Image for Mbo taalexperiment
May 28, 2015

Publieke onderzoeksfinanciering: de voor- en nadelen van verschillende financieringsmethoden

Publication (in Dutch only)

De beste financieringsvorm voor onderzoek bestaat niet. De overheid kan middelen voor onderzoek op verschillende manieren verdelen.

April 29, 2015

The effect of schooling vouchers on higher education enrollment and completion of teachers: A regression discontinuity analysis

Publication

This paper investigates the effects of education vouchers for teachers. We study effects on enrollment and completion of higher education programs, and on the retention of teachers in the education sector.

Image for The effect of schooling vouchers on higher education enrollment and completion of teachers: A regression discontinuity analysis
April 29, 2015

Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding

Publication (in Dutch only)

Dit CPB Achtergronddocument dient als achtergrondinformatie bij CPB Discussion Paper 305 ‘The effect of schooling vouchers on higher education participation and completion by teachers’.

Image for Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding
January 19, 2015

Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability

Publication

This research investigates to what extent subjective teacher assessment of children’s ability adds to the use of test scores in the explanation of children’s outcomes in the transition from elementary to secondary school.

Image for Does the teacher beat the test? The additional value of teacher assessment in predicting student ability