Search results

There are 65 search results.
May 28, 2020

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid

Update actief arbeidsmarktbeleid. Dit betreft beleid gericht op het activeren van personen naar werk, zoals begeleiding, scholing, financiële prikkels of directe baancreatie.

No title
May 19, 2020

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update sociale zekerheid

De hoogte van een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft minder invloed op het aantal mensen met zo’n uitkering sinds de toelatingseisen strenger zijn gemaakt.

No title
May 7, 2020

Kansrijk innovatiebeleid: update

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen.

No title
April 30, 2020

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update minimumloonbeleid

Een verhoging van het minimumloon heeft een kleiner effect op de werkgelegenheid dan eerder werd gedacht.

No title
April 30, 2020

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update uittreedleeftijd en AOW

De maatregelen in deze update betreffen beleidsopties die de uittreedleeftijd beïnvloeden of gericht zijn op de hoogte van AOW-uitkeringen.

No title
April 21, 2020

Kansrijk belastingbeleid

CPB brengt effecten van mogelijke belastingmaatregelen in kaart.

No title
March 10, 2020

Basispad

Het Centraal Planbureau gebruikt regelmatig de term "basispad" in haar publicaties maar wat is dat, het basispad?

No title
November 18, 2019

Middellangetermijnverkenning 2022-2025

De economische groei zwakt af en de groei van zorguitgaven houdt aan.

No title
November 14, 2019

Persbriefing en publicatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Op maandag 18 november 10.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de middellangetermijnverkenning. Deze verkenning beoogt één van de bouwstenen te zijn voor de vorming van het beleid in 2022 -2025 en ligt ten...

November 7, 2019

‘Check van verkiezingsbeloften is belangrijk voor kiezer’

Op 4 en 5 november 2019 werden in Nederland door diverse landen ervaringen uitgewisseld over het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s. 'We hebben veel aan het CPB gehad.'

No title