Search results

There are 66 search results.
June 22, 2021

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (juni 2021)

Forecast (in Dutch only)

Naast het Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord.

May 25, 2021

Economische aandachtspunten kabinetsformatie

Publication (in Dutch only)

De directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, heeft samen met de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), een bezoek gebracht aan de informateur, Mariëtte Hamer. Vanuit het CPB zijn er aandachtspunten voor het budgettaire en economische beleid naar voren gebracht.

May 25, 2021

Planbureaus pleiten voor samenhangend herstelbeleid gericht op herstel én transitie

Pressrelease (in Dutch only)

Verbind het herstelbeleid voor de korte termijn aan langetermijndoelen op het gebied van brede welvaart en andere maatschappelijke opgaven: van steun naar herstel én transitie. Dat hebben de drie directeuren van de planbureaus CPB, PBL en SCP vandaag geadviseerd aan informateur Mariëtte Hamer. Het gesprek met de informateur stond in het teken van de gevolgen van de coronacrisis en de weg naar transitie van crisis naar herstel. De planbureaus achten het van belang nu al de eerste lijnen uit te zetten voor een duurzaam herstelbeleid, nu de samenleving steeds meer open gaat.

March 31, 2021

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (maart 2021)

Forecast (in Dutch only)

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijn- verkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. De bbp-groei is 2,0% per jaar in 2022-2025.

March 19, 2021

Maak Nederland snel weer missionair

Publication (in Dutch only)

De kiezers hebben gesproken. Nu is het de beurt aan de partijen in de kabinetsformatie. Is het mogelijk om snel tot een akkoord te komen over samenhangend herstelbeleid? En wat kunnen we daarbij leren van voorbeelden uit het verleden, zoals het Deltaplan? Daarover schrijft Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in het Financieele Dagblad.

March 4, 2021

Column - Een ruk aan het stuur

Publication (in Dutch only)

Een ruk naar links? Dat is een term die een CPB-directeur niet snel zal gebruiken. Maar opvallend zijn de uitkomsten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s deze keer wel. Vrijwel alle partijen verhogen de komende kabinetsperiode de collectieve uitgaven, allemaal verzwaren ze de lasten voor het bedrijfsleven. En op de lange termijn neemt bij bijna alle partijen de inkomensgelijkheid toe en worden er financiële lasten doorgeschoven naar toekomstige generaties.

March 1, 2021

Charted Choices 2022-2025

Publication

The report, 'Charted Choices' provides an overview of the budgetary and economic consequences of the policy choices made by 10 Dutch political parties.

Image for Charted Choices 2022-2025
March 1, 2021

Presentatie: Keuzes in Kaart 2022-2025

Publication (in Dutch only)

Deze presentatie is gebruikt door Pieter Hasekamp op 1 maart 2021 tijdens de presentatie van 'Keuzes in Kaart 2022-2025', de doorrekening van de verkiezingsprogramma's.

March 1, 2021

CPB presents 10th edition election manifestos analysis

Pressrelease

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis has just published the results from its analysis of the election manifestos of 10 Dutch political parties: ‘Charted Choices 2022–2025’ (Keuzes in Kaart 2022-2025). The analysis provides an overview of the budgetary and economic consequences of the policy choices made by these parties. CPB Director Pieter Hasekamp: ‘Some major shifts can be seen. A number of parties are opting for radical system reform, often aimed at transforming the allowances/subsidies schemes. Almost all parties increase government spending and give a boost to the economy. In addition, we found them all to increase the financial burden for businesses, and most of them are transferring the financial burden to future generations.’

February 15, 2021

Persuitnodiging resultaten doorrekening verkiezingsprogramma's

Pressrelease (in Dutch only)

Pieter Hasekamp (Centraal Planbureau) en Hans Mommaas (Planbureau voor de Leefomgeving) presenteren maandag 1 maart hun analyses van de verkiezingsprogramma’s aan de pers. De persconferentie start om 10.30 uur en wordt live gestreamd.