April 21, 2021

The effect of the pandemic and Non-Pharmaceutical Interventions on household consumption

This background document contains more detailed evidence underpinning the points made in the box in the November forecast (CPB, 2020). As with the box, this background document asks what we can learn from the consumption response during the first wave for subsequent waves and whether non-pharmaceutical interventions (NPIs) face a trade-off between consumption and health?
Sale shop

Since some NPIs involve closing certain sectors or placing supply restrictions on others, it seems intuitive that NPIs that restrict economic activity lower consumption. Indeed, compared to what would have happened without a pandemic, NPIs clearly lower consumption. However, that’s not the correct counterfactual – the correct counterfactual is what would have happened to consumption in an otherwise identical world with a pandemic but without the NPIs. Recently published cost-benefit analyses for the Netherlands (Kolen, 2020, en Frijters, 2020) assume that most or all of the consumption decline would not have happened without NPIs. This background document reviews the available evidence for this assumption. 

Er is veel onderzocht en geschreven over de kortetermijneffecten van NPI's op de consumptie in verschillende landen gedurende de eerste coronagolf. Daaruit blijkt dat het merendeel van de consumptieafnames het gevolg was van vrijwillige reductie. De belangrijkste aanwijzingen hiervoor zijn dat de consumptiedaling in de meeste landen al had plaatsgevonden tegen de tijd dat maatregelen (NPI's) werden ingevoerd en dat het consumptieherstel al begon voordat de NPI's werden versoepeld.

Voor de lange termijn is gekeken naar literatuur over epidemieën uit het verleden en gestileerde modellen die epidemiologische en economische uitkomsten met elkaar in verband brengen. Geen van deze bronnen geeft een definitief antwoord op de totale impact van NPI's en laat de mogelijkheid open dat NPI's de consumptie daadwerkelijk verhogen gedurende de duur van een pandemie door het verlagen van gezondheidsrisico's.

Contacts

Photo of Adam Elbourne
Adam Elbourne +31 6 11627514 Read more

Read more about