21 april 2021

Consumptie daalde in eerste coronagolf door virusangst

Waardoor is de consumptie tijdens eerste golf van de coronapandemie gedaald? Door de angst die mensen hadden om door het virus geraakt te worden. Mensen vermeden de plekken waar ze eventueel besmet zouden kunnen raken. De maatregelen (niet-farmaceutische interventies of NPI’s), zoals de verplichte sluiting van horeca en scholen, hebben een kleiner deel van de kortetermijndaling veroorzaakt.
Sale winkel

Op de langere termijn verlagen de maatregelen het aantal besmettingen wel, waardoor de mogelijkheid bestaat dat NPI’s over een hele pandemie gemeten de consumptie juist verhogen. De CPB-onderzoekers geven in een achtergronddocument een gedetailleerd overzicht van de literatuur die ten grondslag ligt aan deze analyse. Om inzicht te krijgen in het relatieve belang van vrijwillige consumptiereducties versus afgedwongen maatregelen, bespreekt dit achtergronddocument de literatuur over de korte- en langetermijneffecten van NPI's. 

Er is veel onderzocht en geschreven over de kortetermijneffecten van NPI's op de consumptie in verschillende landen gedurende de eerste coronagolf. Daaruit blijkt dat het merendeel van de consumptieafnames het gevolg was van vrijwillige reductie. De belangrijkste aanwijzingen hiervoor zijn dat de consumptiedaling in de meeste landen al had plaatsgevonden tegen de tijd dat maatregelen (NPI's) werden ingevoerd en dat het consumptieherstel al begon voordat de NPI's werden versoepeld.

Voor de lange termijn is gekeken naar literatuur over epidemieën uit het verleden en gestileerde modellen die epidemiologische en economische uitkomsten met elkaar in verband brengen. Geen van deze bronnen geeft een definitief antwoord op de totale impact van NPI's en laat de mogelijkheid open dat NPI's de consumptie daadwerkelijk verhogen gedurende de duur van een pandemie door het verlagen van gezondheidsrisico's.