February 1, 2019

The impact of age at arrival on education and mental health

Binnenkomstleeftijd vluchteling belangrijk voor latere onderwijsprestaties

Press release
Hoe eerder een vergunninghouder binnenkomt, des te hoger is het behaalde opleidingsniveau. De kans om een hogeronderwijsdiploma te halen stijgt met ongeveer 3,6 procentpunt voor ieder jaar dat een vluchteling eerder aankomt. Dit blijkt uit het onderzoek 'The impact of age at arrival on education and mental health' van het Centraal Planbureau (CPB) dat zojuist is verschenen. Ongeveer de helft van de vergunninghouders die als kind ons land binnenkomen, doet dit via gezinshereniging. Zij kunnen gebaat zijn bij een (nog) kortere duur van de asielprocedure, omdat gezinshereniging pas mogelijk is als een van hun ouders een verblijfsvergunning heeft. De kans dat deze kinderen een hogeronderwijsdiploma halen, neemt met 0,3 procentpunt toe voor elke maand waarmee de asielprocedure wordt versneld. 
No title

Het onderzoek laat zien dat het kansrijk kan zijn om de toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten, vooral voor kinderen die op latere leeftijd het land binnenkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de verdere inzet van schakelklassen, of door vluchtelingen onderwijs te geven op brede scholen, omdat dit de doorstroom kan bevorderen. Recent opgezette samenwerkingsinitiatieven en schakelprogramma´s sluiten hierbij aan. Hun effectiviteit is echter nog niet onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat de leeftijd waarop vluchtelingen binnenkomen, invloed heeft op hun geestelijke gezondheid of op crimineel gedrag.

Contacts

Photo of Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more
Dick Morks Read more

Given the importance of education and mental health for labor market performance, we study how these outcomes are affected by the age at which refugees arrive in the country. We identify the causal impact of age at arrival by comparing siblings who share the same family background characteristics, but arrive at different ages. We find significant and meaningful impacts of age at arrival on educational attainment, but not on mental health. Arriving one year earlier increases the probability to obtain a higher educational degree by 3.6 percentage points. We find this impact to be stronger for girls than for boys. We do not find evidence suggesting that the impact of age at arrival becomes more pronounced after a specific age. Our findings carry important policy implications for the allocation of scarce resources available for integration of refugees as we show that refugee children who arrive at an older age will have substantially reduced educational outcomes compared to those who arrive at a younger age. This also implies that child refugees arriving via family reunification would benefit substantially from reductions in asylum application processing time, even if realized reductions are small.  

Contacts

Sander Gerritsen Read more
Photo of Mark Kattenberg
Mark Kattenberg +31 6 11109028 Read more
Photo of Sonny Kuijpers
Sonny Kuijpers +31 6 54264718 Read more

Read more about