April 28, 2020

The urban rural-education gap: do cities indeed make us smarter?

Despite the existence of a large urban-rural education gap in many countries, little attention has been paid whether cities enjoy a comparative advantage in the production of human capital. Using Dutch administrative data, this paper finds that conditional on family characteristics and cognitive ability, children who grow up in urban regions consistently attain higher levels of human capital compared to children in rural regions. The elasticity of university attendance with respect to population density is 0.07, which is robust across a wide variety of specifications. Hence, the paper highlights an alternative channel to explain the rise of the city.

.

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat dit inderdaad het geval is. Kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving hebben, gegeven hun citoscore en familiekenmerken, een hogere kans om zich in te schrijven op het vwo en om een vwo-diploma te behalen. Een verdubbeling van de stedelijkheidsgraad gaat gepaard met een 5% hogere kans dat een kind zich inschrijft op het vwo. Ook onder de groep leerlingen met een vwo-diploma zijn verschillen in onderwijskeuzes zichtbaar. Leerlingen die opgroeien in een stedelijke omgeving schrijven zich vaker in voor een universiteitsopleiding, terwijl leerlingen op het platteland zich relatief vaker inschrijven voor een hbo-opleiding.

Deze studie biedt een eerste inzicht in verschillen in schoolkeuzes tussen stad en platteland, maar het blijft vooralsnog onduidelijk welke mechanismen ten grondslag liggen aan de verschillen in onderwijskeuzes. Mogelijke verklaringen zijn verschillen in afstand tot scholen en universiteiten, verschillen in het schoolaanbod en verschillen in arbeidsmarktperspectieven tussen steden en platteland. 

Contacts

Authors

Raoul van Maarseveen

Read more about