28 april 2020

Onderwijskeuzes in stad en platteland: spelen agglomeratiemechanismen mogelijk een rol in het onderwijs?

Het succes van steden heeft in de afgelopen decennia veel aandacht gekregen van zowel beleidsmakers als de academische wereld. De nadruk heeft hierbij vooral gelegen op arbeidsmarktuitkomsten: werknemers in grote steden zijn productiever en bouwen sneller kennis op dan werknemers elders. In dit onderzoek verklaren we het succes van steden vanuit een ander perspectief: namelijk vanuit onderwijs.

Vanuit de theorie zijn er goede redenen om aan te nemen dat kinderen die opgroeien in steden meer investeren in onderwijs, maar hier is in praktijk nog weinig onderzoek naar gedaan. De nadruk in dit onderzoek ligt op het keuzegedrag van leerlingen: maken kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving, gegeven academische vaardigheden en familieachtergrond, andere keuzes dan kinderen die opgroeien in meer perifere gebieden? 

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat dit inderdaad het geval is. Kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving hebben, gegeven hun citoscore en familiekenmerken, een hogere kans om zich in te schrijven op het vwo en om een vwo-diploma te behalen. Een verdubbeling van de stedelijkheidsgraad gaat gepaard met een 5% hogere kans dat een kind zich inschrijft op het vwo. Ook onder de groep leerlingen met een vwo-diploma zijn verschillen in onderwijskeuzes zichtbaar. Leerlingen die opgroeien in een stedelijke omgeving schrijven zich vaker in voor een universiteitsopleiding, terwijl leerlingen op het platteland zich relatief vaker inschrijven voor een hbo-opleiding.

Deze studie biedt een eerste inzicht in verschillen in schoolkeuzes tussen stad en platteland, maar het blijft vooralsnog onduidelijk welke mechanismen ten grondslag liggen aan de verschillen in onderwijskeuzes. Mogelijke verklaringen zijn verschillen in afstand tot scholen en universiteiten, verschillen in het schoolaanbod en verschillen in arbeidsmarktperspectieven tussen steden en platteland. 

Contactpersonen

Auteurs

Raoul van Maarseveen

Lees meer over