Policy seminar

Policy Seminar: De zzp’er: kanarie in de kolenmijn, koekoeksjong of kip met de gouden eieren?

Thursday January 21st, Niels Muselaers (Ministerie van Financiën/CPB) will present "De zzp’er: kanarie in de kolenmijn, koekoeksjong of kip met de gouden eieren?".

Date
January 21, 2016
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague
Working language
Nederlands

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Niels Muselaers (Ministerie van Financiën/CPB)

Discussant: Erik Stam (UU)

Language: Dutch

Registration:  Please register here

Abstract subject:
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is het laatste decennium met bijna 50 procent toegenomen. Het aandeel zzp’ers in de beroepsbevolking nam daarmee aanzienlijk sneller toe dan gemiddeld in de EU. Daardoor zijn er in ons land mogelijk meer gevolgen voor het stelsel van arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en sociale zekerheid dan in andere Europese landen en is de opkomst van zzp’ers in Nederland – meer dan in andere landen – onderwerp van debat. In een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) zijn de oorzaken van de opkomst van zzp'ers in Nederland onderzocht en is gekeken naar de gevolgen voor de economische groei, de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën. Vervolgens is bekeken hoe aanpassingen in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit mogelijke positieve effecten van de opkomst van zzp’ers kunnen versterken of mogelijke negatieve effecten weg kunnen nemen.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm.

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed.

Unsubscribe to the alert service
When you're registered for a seminar, you will be automatically invited for coming seminars. Here you can unsubscribe to this alert service (click button "verzenden"!).

Contacts

Foto Bastiaan Overvest
Bastiaan Overvest +31 6 21358951 Read more