Policy seminar

Policy seminar: De zzp’er: kanarie in de kolenmijn, koekoeksjong of kip met de gouden eieren?

Donderdag 21 januari geeft Niels Muselaers (Ministerie van Financiën/CPB) een presentatie getiteld "De zzp’er: kanarie in de kolenmijn, koekoeksjong of kip met de gouden eieren?".

Datum
21 januari 2016
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Niels Muselaers (Ministerie van Financiën/CPB)

Discussiant: Erik Stam (UU)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is het laatste decennium met bijna 50 procent toegenomen. Het aandeel zzp’ers in de beroepsbevolking nam daarmee aanzienlijk sneller toe dan gemiddeld in de EU. Daardoor zijn er in ons land mogelijk meer gevolgen voor het stelsel van arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en sociale zekerheid dan in andere Europese landen en is de opkomst van zzp’ers in Nederland – meer dan in andere landen – onderwerp van debat. In een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) zijn de oorzaken van de opkomst van zzp'ers in Nederland onderzocht en is gekeken naar de gevolgen voor de economische groei, de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën. Vervolgens is bekeken hoe aanpassingen in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit mogelijke positieve effecten van de opkomst van zzp’ers kunnen versterken of mogelijke negatieve effecten weg kunnen nemen.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen