Policy seminar

Policy Seminar: Fiscal greening: challenges for energy taxation

During a Policy Seminar on Thursday September 11th, Herman Vollebergh (PBL) will give a presentation "Fiscal greening: challenges for energy taxation".

Date
September 11, 2014
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Herman Vollebergh (PBL)

Discussant: TBA

Language: Dutch

Registration: Please register by sending an email to polinars@cpb.nl.

Abstract subject:
In deze analyse wordt de huidige belastingstructuur op energie in Nederland geëvalueerd vanuit milieuperspectief. Nagegaan wordt of de huidige milieubelastingen in Nederland ook zo zijn vormgegeven dat milieuvervuiling effectief en efficiënt wordt tegengaan. De analyse  geeft hiervoor de relevante berekeningen op basis van de laatste inzichten in relevante emissiefactoren van deze energieproducten én kostenschattingen van de milieuschade door emissies van broeikasgassen en luchtverontreiniging. De berekeningen laten zien dat sprake is van grote onevenwichtigheden tussen veroorzaakte schade en betaalde belasting. Zo zijn de tarieven voor het grootverbruik van aardgas en elektriciteit veel lager dan de milieuschade, terwijl die voor het kleinverbruik juist aan de hoge kant zijn. Ook is diesel in een aantal toepassingen veel vuiler dan benzine, maar wordt diesel momenteel juist veel minder belast dan benzine. Tot slot wordt ingegaan op de consequenties van deze bevindingen voor de huidige discussie over fiscale vergroening.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Contacts

Jan Bonenkamp