Policy seminar

Policy Seminar: Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers?

Thursday April 14th, Kenny Martens (CPB) will present "Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers?".

Date
April 14, 2016
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Kenny Martens (CPB)

Discussant: Daan van der Linde (Universiteit Utrecht)

Language: Dutch

Registration: Please register here

Abstract subject:
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, de zorg voor langdurig zieken en ouderen, en begeleiding naar werk. Gemeenten ontvangen hiervoor een rijksuitkering, maar dragen wel het financiële risico. Sommigen vrezen daarom dat daardoor andere gemeentelijke uitgaven verdrongen worden. Gegeven deze achtergrond is onderzocht hoe gemeenten in het recente verleden omgingen met financiële schokken. Hieruit blijkt dat het fysiek domein en het sociaal domein geen communicerende vaten zijn. De verandering in de Wmo-uitkering heeft enkel geleid tot aanpassing van de lasten aan de doelgroep binnen het sociaal domein. De vermogenswinsten door de verkoop van aandelen Essent en Nuon werd opgevangen door bezittingen te vergroten en door schuld van gemeenten te verlagen. Ook blijkt dat gemeenten financiële schokken niet opvangen door belastingopbrengsten te veranderen.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm.

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed.

Unsubscribe to the alert service
When you're registered for a seminar, you will be automatically invited for coming seminars. Here you can unsubscribe to this alert service (click button "verzenden"!).

Contacts