Policy seminar

Policy seminar: Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers?

Donderdag 14 april geeft Kenny Martens (CPB) een presentatie getiteld "Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers?".

Datum
14 april 2016
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Kenny Martens (CPB)

Discussiant: Daan van der Linde (Universiteit Utrecht)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, de zorg voor langdurig zieken en ouderen, en begeleiding naar werk. Gemeenten ontvangen hiervoor een rijksuitkering, maar dragen wel het financiële risico. Sommigen vrezen daarom dat daardoor andere gemeentelijke uitgaven verdrongen worden. Gegeven deze achtergrond is onderzocht hoe gemeenten in het recente verleden omgingen met financiële schokken. Hieruit blijkt dat het fysiek domein en het sociaal domein geen communicerende vaten zijn. De verandering in de Wmo-uitkering heeft enkel geleid tot aanpassing van de lasten aan de doelgroep binnen het sociaal domein. De vermogenswinsten door de verkoop van aandelen Essent en Nuon werd opgevangen door bezittingen te vergroten en door schuld van gemeenten te verlagen. Ook blijkt dat gemeenten financiële schokken niet opvangen door belastingopbrengsten te veranderen.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen