Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Mark Kattenberg

wet. medewerker

  • +31 6 11109028
  • M.A.C.Kattenberg@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Mark Kattenberg

Een economische blik op verevening

Dit boek gaat over een welvaartseconomische benadering van verevening. We geven hiermee een aanzet tot een andere manier om naar dit onderwerp te kijken en verkennen hoe deze benadering concreet vorm zou kunnen krijgen.

CPB Boek 27 | 9 februari 2017

92 pagina's | pdf document, 6.8 MB

ISBN 978-90-5833-758-0 | Naar publicatie

Deel deze pagina