29 mei 2024

Diversiteit studentenpopulatie bevorderen kan zonder loting

Het bevorderen van diversiteit onder studenten is mogelijk zonder gebruik te maken van een loting. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau over rechtvaardige algoritmes dat op 29 mei is gepubliceerd.
Studenten

Loting wordt vaak voorgesteld als middel om kansengelijkheid te bevorderen, bijvoorbeeld bij toelating tot de studie geneeskunde. Maar dat is niet de enige manier waarop  kansenongelijkheid tegengegaan kan worden, en zeker niet de meest effectieve. Een alternatieve methode is om plaatsen te reserveren voor specifieke groepen, zoals mannen of personen met een migratieachtergrond, en vervolgens de meest geschikte kandidaten uit elke groep te selecteren. Deze aanpak zorgt ervoor dat er effectief geselecteerd kan worden, terwijl tegelijkertijd diversiteit wordt bevorderd.

Voor meer informatie, raadpleeg het Engelstalige Discussion Paper, of het Nederlandstalige ESB-artikel dat is gebaseerd op het onderzoek.

Lees meer over