Policy seminar

Policy Seminar: Leven Lang Leren en de vraag naar arbeidscompetenties

During a Policy Seminar on Thursday July 9th, Dirk Scheele (Min. SZW) will give a presentation "Leven Lang Leren en de vraag naar arbeidscompetenties".

Date
July 9, 2015
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague
Working language
Nederlands

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Dirk Scheele (Min. SZW)

Discussant: Wiljan van den Berge (CPB)

Language: Dutch

Registration:  Please register by sending an email to polinars@cpb.nl.

Abstract subject:
In deze notitie is Leven Lang Leren in het perspectief van de lerende onderneming gezet in plaats van zoals gebruikelijk in het perspectief van duurzame inzetbaarheid. Welke rol speelt Leven Lang Leren bij de voorziening in de vraag naar kennis en vaardigheden van bedrijven? En hoe verhoudt het leren om in de kennisvraag van bedrijven te voorzien zich tot het leren als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden? Leren in bedrijven is duidelijk gerelateerd aan de kennisintensiviteit van de bedrijvigheid en aan de waarde die daar aan Leven Lang Leren wordt gehecht. Leren hangt niet samen met door werkgevers ervaren tekorten aan arbeidscompetenties. Leren voor het werk, dat wil zeggen door scholing, is via de cao naast kennisvermeerdering voor het bedrijf ook verbonden met de arbeidsvoorwaarden en met duurzame inzetbaarheid. De waarde die werkgevers hechten aan Leven Lang Leren hangt samen met de kennisintensiviteit van de bedrijvigheid en is ook sectorbepaald: de sector zorg & welzijn onderscheidt zich in positieve zin. Tekortschietende arbeidscompetenties hangen samen met de kennisintensiviteit van de bedrijvigheid, organisatorische veranderingen en met de benutting van tijdelijk personeel.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Contacts

Foto Mark Kattenberg
Mark Kattenberg +31 6 11109028 Read more