Policy seminar

Policy seminar: leven Lang Leren en de vraag naar arbeidscompetenties

Donderdag 9 juli geeft Dirk Scheele (Min. SZW) een presentatie getiteld "Leven Lang Leren en de vraag naar arbeidscompetenties".

Datum
9 juli 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Dirk Scheele (Min. SZW)

Discussiant: Wiljan van den Berge (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
In deze notitie is Leven Lang Leren in het perspectief van de lerende onderneming gezet in plaats van zoals gebruikelijk in het perspectief van duurzame inzetbaarheid. Welke rol speelt Leven Lang Leren bij de voorziening in de vraag naar kennis en vaardigheden van bedrijven? En hoe verhoudt het leren om in de kennisvraag van bedrijven te voorzien zich tot het leren als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden? Leren in bedrijven is duidelijk gerelateerd aan de kennisintensiviteit van de bedrijvigheid en aan de waarde die daar aan Leven Lang Leren wordt gehecht. Leren hangt niet samen met door werkgevers ervaren tekorten aan arbeidscompetenties. Leren voor het werk, dat wil zeggen door scholing, is via de cao naast kennisvermeerdering voor het bedrijf ook verbonden met de arbeidsvoorwaarden en met duurzame inzetbaarheid. De waarde die werkgevers hechten aan Leven Lang Leren hangt samen met de kennisintensiviteit van de bedrijvigheid en is ook sectorbepaald: de sector zorg & welzijn onderscheidt zich in positieve zin. Tekortschietende arbeidscompetenties hangen samen met de kennisintensiviteit van de bedrijvigheid, organisatorische veranderingen en met de benutting van tijdelijk personeel.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen