Policy seminar

Policy seminar: Richting energietransitie nog niet bekend

During a Policy Seminar on Thursday September 10th, Rob Aalbers (CPB) will give a presentation "Richting energietransitie nog niet bekend".

Date
September 10, 2015
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Rob Aalbers (CPB)

Discussant: Anne-Sjoerd Brouwer (UU)

Language: Dutch

Registration:  Please register here.

Abstract subject:
Welke technologieën spelen een hoofdrol op de Europese elektriciteitsmarkt in 2050? Hoe zeker zijn we daarvan? En hoe beïnvloedt de variabiliteit van het weer de kostenefficiënte penetratie van wind- en zonne-energie? Deze en andere vragen komen aan bod in een recent door het CPB uitgevoerde, integrale studie naar de toekomst van het Europese energiesysteem. Behalve met de variabiliteit van wind- en zonne-energie, wordt o.a. ook rekening gehouden met fluctuaties in de vraag naar elektriciteit, de uitputting van fossiele brandstoffen, de wereldwijd beperkte beschikbaarheid van duurzame biomassa en de afschrijvingstermijnen van bestaande elektriciteitscentrales. De centrale conclusie van de studie is dat we met de kennis van vandaag vrijwel niets kunnen zeggen over de kostenefficiënte samenstelling van het elektriciteitsproductiepark in 2050. Eigenlijk zijn er maar twee robuuste conclusies: (i) in 2050 is het aandeel wind op land ten minste 20%; en (ii) in 2050 is het aandeel zon-pv maximaal 7%. In dit seminar gaan we in op de achterliggende oorzaken en bespreken we de relatie tussen deze studie en eerder uitgevoerde maatschappelijke kostenbaten-analyses voor wind-op-land en wind-op-zee.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm.

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed.

Unsubscribe to the alert service
When you're registered for a seminar, you will be automatically invited for coming seminars. Here you can unsubscribe to this alert service (click button "verzenden"!).

Contacts