Policy seminar

Policy seminar: richting energietransitie nog niet bekend

Donderdag 10 september geeft Rob Aalbers (CPB) een presentatie getiteld "Richting energietransitie nog niet bekend".

Datum
10 september 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Rob Aalbers (CPB)

Discussiant: Anne-Sjoerd Brouwer (UU)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
Welke technologieën spelen een hoofdrol op de Europese elektriciteitsmarkt in 2050? Hoe zeker zijn we daarvan? En hoe beïnvloedt de variabiliteit van het weer de kostenefficiënte penetratie van wind- en zonne-energie? Deze en andere vragen komen aan bod in een recent door het CPB uitgevoerde, integrale studie naar de toekomst van het Europese energiesysteem. Behalve met de variabiliteit van wind- en zonne-energie, wordt o.a. ook rekening gehouden met fluctuaties in de vraag naar elektriciteit, de uitputting van fossiele brandstoffen, de wereldwijd beperkte beschikbaarheid van duurzame biomassa en de afschrijvingstermijnen van bestaande elektriciteitscentrales. De centrale conclusie van de studie is dat we met de kennis van vandaag vrijwel niets kunnen zeggen over de kostenefficiënte samenstelling van het elektriciteitsproductiepark in 2050. Eigenlijk zijn er maar twee robuuste conclusies: (i) in 2050 is het aandeel wind op land ten minste 20%; en (ii) in 2050 is het aandeel zon-pv maximaal 7%. In dit seminar gaan we in op de achterliggende oorzaken en bespreken we de relatie tussen deze studie en eerder uitgevoerde maatschappelijke kostenbaten-analyses voor wind-op-land en wind-op-zee.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen