Seminar

Seminar: Een macro-economische analyse van het rendement op publieke investeringen in wetenschap

During a seminar on Tuesday October 27th, Roel van Elk (CPB) will give a presentation "Een macro-economische analyse van het rendement op publieke investeringen in wetenschap".

Date
October 27, 2015
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

NOTE!!! This seminar will take place between 10.00-11.00 hours

Time: 10.00-11.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Roel van Elk (CPB)

Language: Dutch

Registration:  Please register here.

Abstract subject:
In 2013 concludeerde de KNAW-commissie ‘Waarde van Wetenschap’ dat het van belang is meer inzicht te krijgen in de relatie tussen wetenschap en economische groei. Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Centraal Planbureau verzocht een studie te verrichten naar deze relatie. Het Centraal Planbureau heeft deze studie in samenwerking met KNAW-commissielid Bart Verspagen (UNU-Merit, Universiteit Maastricht) uitgevoerd en presenteert in dit seminar de resultaten.

De studie analyseert het rendement van investeringen in wetenschap door te zoeken naar macro-economische statistische verbanden tussen economische groei en publieke uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). De gebruikte gegevens hebben betrekking op een groep van 22 hoog ontwikkelde landen - waaronder Nederland  - waarvoor jaarlijkse observaties beschikbaar zijn over de periode 1963-2011. We schatten het effect van publieke O&O-uitgaven op economische groei en productiviteit op basis van drie verschillende productiefunctiemodellen: Cobb-Douglas , translog en ‘geaugmenteerde’ modellen. In de Cobb-Douglas en translog modellen wordt gecontroleerd voor private en buitenlandse O&O-uitgaven en de primaire productiefactoren. Het geaugmenteerde model volgt een aanpak ontwikkeld door de OESO, waarbij nieuwe controlevariabelen worden geïntroduceerd (zoals importen en exporten van hightech goederen, publiek gefinancierde kapitaalgoederen en buitenlandse investeringen). Bij elk van de modellen wordt een groot aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met betrekking tot de definitie van de variabelen, de constructie van de gebruikte O&O variabelen, de selectie van opgenomen controlevariabelen en de selectie van tijdsperiodes en landen. Het grote aantal schattingen dat op deze manier resulteert geeft het breedst mogelijke overzicht van de in de data aanwezige verbanden.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm.

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed.

Unsubscribe to the alert service
When you're registered for a seminar, you will be automatically invited for coming seminars. Here you can unsubscribe to this alert service (click button "verzenden"!).

Contacts