Seminar

Seminar: een macro-economische analyse van het rendement op publieke investeringen in wetenschap

Dinsdag 27 oktober geeft Roel van Elk (CPB) een presentatie getiteld "Een macro-economische analyse van het rendement op publieke investeringen in wetenschap".

Datum
27 oktober 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

LET OP!!! Dit seminar vindt plaats tussen 10.00 u. - 11.00 u.

Tijdstip: 10.00-11.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Roel van Elk (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
In 2013 concludeerde de KNAW-commissie ‘Waarde van Wetenschap’ dat het van belang is meer inzicht te krijgen in de relatie tussen wetenschap en economische groei. Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Centraal Planbureau verzocht een studie te verrichten naar deze relatie. Het Centraal Planbureau heeft deze studie in samenwerking met KNAW-commissielid Bart Verspagen (UNU-Merit, Universiteit Maastricht) uitgevoerd en presenteert in dit seminar de resultaten.

De studie analyseert het rendement van investeringen in wetenschap door te zoeken naar macro-economische statistische verbanden tussen economische groei en publieke uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). De gebruikte gegevens hebben betrekking op een groep van 22 hoog ontwikkelde landen - waaronder Nederland  - waarvoor jaarlijkse observaties beschikbaar zijn over de periode 1963-2011. We schatten het effect van publieke O&O-uitgaven op economische groei en productiviteit op basis van drie verschillende productiefunctiemodellen: Cobb-Douglas , translog en ‘geaugmenteerde’ modellen. In de Cobb-Douglas en translog modellen wordt gecontroleerd voor private en buitenlandse O&O-uitgaven en de primaire productiefactoren. Het geaugmenteerde model volgt een aanpak ontwikkeld door de OESO, waarbij nieuwe controlevariabelen worden geïntroduceerd (zoals importen en exporten van hightech goederen, publiek gefinancierde kapitaalgoederen en buitenlandse investeringen). Bij elk van de modellen wordt een groot aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met betrekking tot de definitie van de variabelen, de constructie van de gebruikte O&O variabelen, de selectie van opgenomen controlevariabelen en de selectie van tijdsperiodes en landen. Het grote aantal schattingen dat op deze manier resulteert geeft het breedst mogelijke overzicht van de in de data aanwezige verbanden.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen