This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 14, 2012

Doorrekenen verkiezingsprogramma’s 2012

Ook dit jaar heeft het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving een aantal politieke partijen uitgenodigd om hun verkiezingsprogramma’s door te rekenen op de effecten op economie en milieu. Daarnaast is de evaluatie van de vorige doorrekening bekend gemaakt.

9 nov 2012: CPB Achtergronddocument over het thema "bereikbaarheid" in 'Keuzes in Kaart 2013-2017' gepubliceerd.

27 aug 2012: Het boek 'Keuzes in Kaart 2013-2017' is gepubliceerd, met daarin opgenomen de analyses van 10 verkiezingsprogramma's.

27 juli 2012: Persconferentie 27 augustus aangekondigd via een persbericht. Op die dag wordt de publicatie "Keuzes in Kaart 2013-2017" gepubliceerd.

6 juli 2012: Een CPB-PBL-Memo 'Gang van zaken presentatie Keuzes in Kaart op 27 augustus' (PDF-download: zie onder, Bijlagen).

6 juli 2012: Een PBL-CPB-Notitie 'Bereikbaarheid: uitwerking basispad en effecten van maatregelen'  (PDF-download: zie onder, Bijlagen).

6 juli 2012: Een CPB-PBL-Notitie 'Prijsbeleid voor wegverkeer : kosten en invoeringstermijn' (PDF-download: zie onder, Bijlagen).

3 juli 2012: Een CPB Notitie 'Aanvullende informatie voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma's' is gepubliceerd. 

19 juni 2012: Een aanvullende CPB Notitie 'Nadere analyse van houdbaarheidswinst en saldodoelstellingen voor de komende kabinetsperiode' is gepubliceerd.

14 juni 2012: De Juniraming 2012, inclusief de Nederlandse economie tot en met 2017 en het Begrotingsakkoord 2013 is gepubliceerd.

31 mei 2012: Er is een CPB Notitie gepubliceerd met nadere informatie over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Ook is de bijbehorende aanbiedingsbrief hieronder als bijlage toegevoegd.

25 mei 2012: Bekijk ook de presentaties die door Johannes Hers (CPB) en Sonja Kruitwagen (PBL) zijn gebruikt tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor betrokkenen van de politieke partijen.

14 mei 2012: Brief aan de fractieleiders van politieke partijen met nadere informatie ten behoeve van doorrekening verkiezingsprogrammma's (PDF-download: zie onder, Bijlagen).

Lees ook de externe evaluatie van de vorige doorrekening: 'Externe evaluatie Keuzes in Kaart 2011-2015'