Search results

There are 15 search results for *.
February 12, 2015

Afhankelijkheid van externe financiering en de groei van mkb-bedrijven

In deze studie onderzoeken we of, en in hoeverre, verminderde toegang tot krediet voor het mkb gedurende de crisis een verklarende factor is voor de lagere omzetgroei na de crisis van het Nederlandse mkb.

No title
July 8, 2014

De financiële positie van het midden- en kleinbedrijf in Nederland

Het ministerie van Economische Zaken heeft namens de ambtelijke werkgroep ‘aanvullend actieplan mkb financiering’ het CPB gevraagd een tweetal vragen te beantwoorden.

No title
July 8, 2014

De financiële positie van het midden- en kleinbedrijf in Nederland

Het ministerie van Economische Zaken heeft namens de ambtelijke werkgroep ‘aanvullend actieplan mkb financiering’ het CPB gevraagd een tweetal vragen te beantwoorden.

No title
November 16, 2012

Market size, institutions, and the value of rights provided by patents

This CPB Discussion Paper presents micro-evidence indicating that the value of patent rights for a given technology show substantial variation across countries.

No title
November 16, 2012

Market size, institutions, and the value of rights provided by patents

This CPB Discussion Paper presents micro-evidence indicating that the value of patent rights for a given technology show substantial variation across countries.

No title