Aankondiging

Pensioenen, financiële planning en keuzearchitectuur

Op 3 oktober vindt er een themaconferentie plaats over pensioenen, financiële planning en keuzearchitectuur. De conferentie is in Amsterdam en wordt georganiseerd door CPB, APG en Netspar.

Datum
3 oktober 2018
Tijd
09:30 - 16:30
Locatie
Symphony Auditorium, Amsterdam, Gustav Mahlerplein 3

Door veranderingen in de pensioenwereld neemt het belang van integrale financiële planning toe. De hoogte van de toekomstige pensioenuitkeringen blijkt onzeker en afhankelijk van de situatie op de financiële markten. Niet iedereen wil of kan doorwerken tot de hogere AOW-leeftijd. Vervroegde opname van het aanvullende pensioen kan helpen de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. De eigen woning wordt in toenemende mate een extra bron van pensioeninkomen door de verplichte aflossing van de hypotheek. Deelnemers kunnen veelal zelf bepalen vanaf welke leeftijd de pensioenuitkering ingaat. Het kabinet en de sociale partners overwegen om de keuzemogelijkheden bij de premie-inleg of de pensioenuitkering te verruimen. Een keuzearchitectuur met individuele standaardkeuzes en grenzen aan de keuzevrijheid kan deelnemers helpen om keuzes te maken waar ze achteraf geen spijt van krijgen. Voor de ontwikkeling van de keuzearchitectuur in pensioenregelingen kunnen we lessen trekken uit de ervaringen in Australië, Denemarken en het VK, die al ervaring hebben met ruime keuzevrijheid.

In het ochtendprogramma zullen Laura van Geest en Marcel Lever (beide CPB) ingaan op de veranderende pensioenwereld en het belang van financiële planning en keuzearchitectuur. Daarna zullen drie buitenlandse sprekers ingaan op de ervaringen met keuzevrijheid in hun eigen land (Australië, Denemarken, Verenigd Koninkrijk). In het middagprogramma staat centraal de vraag hoe de pensioenprofessie deelnemers kan ondersteunen bij het maken van pensioenkeuzes, belicht binnen de Nederlandse context. Bijdragen zijn er onder meer vanuit APG (Gerard van Olphen, Eduard Ponds) en Tias (Dirk Brounen). 

Downloads

Pdf, 219.6 KB