Policy seminar

Policy seminar: De AFM en (veld)experimenten - Activeren bezitters van een aflossingsvrije hypotheek

Donderdag 7 februari 2019 geven Wilte Zijlstra & Alexandra van Geen (AFM) een presentatie getiteld: "De AFM en (veld)experimenten - Activeren bezitters van een aflossingsvrije hypotheek"

Datum
7 februari 2019
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag (Vergaderzaal 3 - Braamzaal)
Presentatie
Wilte Zijlstra & Alexandra van Geen (AFM)
Discussant
Benedikt Vogt (CPB)
Voertaal
Nederlands

Alexandra van Geen en Wilte Zijlstra werken bij het team Consumentengedrag van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Door met een realistisch mensbeeld kansrijke interventies uit te voeren en effecten te meten, wil dat team bijdragen aan de missie van de AFM: bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten. Alexandra en Wilte zullen verschillende experimenten kort beschrijven (oa over de kredietwaarschuwingszin of vooringevulde bedragen bij telefoonkrediet), en langer stilstaan bij een veldexperiment om consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te activeren. Hoe kunnen we kwetsbare huiseigenaren bewegen om naar een financieel adviseur te gaan om mogelijke aflossingsproblemen aan het einde van de looptijd nu al op te lossen?

Contactpersonen