Policy seminar

Policy seminar: Groei & Krimp: waar moeten we bouwen – en waar vooral niet?

Donderdag 21 april geeft Wouter Vermeulen (CPB) een presentatie getiteld "Groei & Krimp: waar moeten we bouwen – en waar vooral niet?".

Datum
21 april 2016
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Wouter Vermeulen (CPB)

Discussiant: Aldert Vries (MinBZK)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
Een groot deel van de nieuwe huizen in Nederland is gebouwd op plekken waar er eigenlijk geen markt voor is. Dat geldt voor steden als Emmen en Ede, maar soms ook daarbuiten, zoals in Almere, Oost-Groningen en delen van Limburg. In steden als Amsterdam, Hilversum en Haarlem is juist te weinig gebouwd. In Groei & Krimp laten de economen Wouter Vermeulen, Coen Teulings, Gerard Marlet en Henri de Groot zien dat de groei van steden op lange termijn onvoorspelbaar is en onafhankelijk van de omvang van een stad. Op kortere termijn zijn groei en krimp wel persistent: één procent meer groei nu leidt gemiddeld tot een half procent meer groei over tien jaar. Krimp is bovendien beter te voorspellen dan groei. Nieuwbouw in krimpgebieden is dan ook contraproductief en zet huizenprijzen nog verder onder druk. Concentratie van voorzieningen op een paar kansrijke locaties biedt meer soelaas.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen