Policy seminar

Policy seminar "Kredietmarkten in beweging"

Donderdag 16 februari geeft Roel Mehlkopf (DNB) een presentatie getiteld "Kredietmarkten in beweging".

Datum
16 februari 2017
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, zaal 2, Zeedistelzaal

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, zaal 2, Zeedistelzaal

Presentatie: Roel Mehlkopf (DNB)

Discussiant: Remco Mocking (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Een geldige ID-pas is verplicht voor externe bezoekers. De wachttijd bij de receptie kan 5 à 10 minuten duren. Gasten met een Rijkspas kunnen direct doorlopen naar de seminarzaal, indien u van te voren het volgende formulier heeft ingevuld: InterDepartementale Toegang.

Samenvatting onderwerp:
Niet-bancaire spelers vervullen in toenemende mate een rol in de kredietverstrekking aan consumenten en bedrijven in Nederland. Verzekeraars en pensioenfondsen winnen de laatste jaren aanzienlijk terrein op de hypotheekmarkt; vooral pensioenfondsen kunnen hier de komende jaren nog een verdere slag maken. Tegelijkertijd neemt het belang van banken af op een aantal deelmarkten van de Nederlandse bedrijfsleningenmarkt. Voor grotere bedrijven is de publieke obligatiemarkt een belangrijker financieringskanaal geworden; voor (middel)grote bedrijven is de onderhandse leningenmarkt in opkomst, een markt waarop Nederlandse verzekeraars in toenemende mate actief zijn. In een recent rapport brengt DNB deze verschuivingen op de hypotheek- en de bedrijfsleningenmarkt in kaart en beoordeelt de gevolgen voor het risicoprofiel van financiële instellingen en het gehele financiële systeem. Tot slot doet DNB aanbevelingen voor de sector en toezichthouders.

Policy seminars
Het CPB organiseert Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 u. - 14.00 u.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars worden academic papers gepresenteerd en besproken. Seminars worden gehouden op dinsdagen van 13.00 u. - 14.00 u.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen