Policy seminar

Policy seminar "Mededingingstoezicht: economen vs. juristen of een kwestie van kwaliteit van het toezicht?"

Donderdag 9 februari geeft Matthijs Visser (RBB Economics) een presentatie getiteld "Mededingingstoezicht: economen vs. juristen of een kwestie van kwaliteit van het toezicht?".

Datum
9 februari 2017
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, zaal 7, Helmgraszaal

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, zaal 7, Helmgraszaal

Presentatie: Matthijs Visser (RBB Economics)

Discussiant: tba

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: u kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Een geldige ID-pas is verplicht voor externe bezoekers. De wachttijd bij de receptie kan 5 à 10 minuten duren. Bent u in het bezit van een Rijkspas? Dan kunt u direct doorlopen naar de seminarzaal, indien u van te voren het volgende formulier heeft ingevuld: InterDepartementale Toegang.

Samenvatting onderwerp:
In de afgelopen ruim 20 jaar is er in het mededingingstoezicht steeds meer aandacht en ruimte gekomen voor een benadering waarbij economische inzichten een belangrijk onderdeel vormen voor het beoordelingskader van autoriteiten, naast of in de plaats van een juridisch-normatieve aanpak. Matthijs Visser, partner bij RBB Economics en ruim 20 jaar actief als mededingingseconoom, schetst deze ontwikkeling en gaat in op een aantal vragen die ook nu relevant zijn: is er (nog) sprake van een tegenstelling tussen de juridische en economische benadering? Slagen toezichthouders erin hun beslissingen economisch goed te onderbouwen?

Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars worden academic papers gepresenteerd en besproken. Seminars worden gehouden op dinsdagen van 13.00 u. - 14.00 u.

Het CPB organiseert policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Bij deze CPB polinars ligt de nadruk op de implicaties voor beleid. Polinars worden gehouden op donderdagen van 13.00 u. - 14.00 u.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich vanaf 24 januari 2017 afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen